Thương Mại

EDPR APAC là nhà cung cấp giải pháp sạch hàng đầu của Singapore, chuyên về Lắp đặt năng lượng mặt trời không tốn kém (Solar PPA), Kỹ thuật và hơn thế nữa.

EDPR APAC là nhà cung cấp giải pháp sạch hàng đầu của Singapore, chuyên về Lắp đặt năng lượng mặt trời không tốn kém (Solar PPA), Kỹ thuật và hơn thế nữa.