พลังงานสะอาดราคาไม่แพงสำหรับทุกคน

../images/home/icons/icon_solarpanel.svg

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า
1 GWp
ในเอเชีย

../images/home/icons/icon_building.svg

อาคารมากกว่า
3000
แห่งในสิงคโปร์

../images/home/icons/icon_countries.svg

ให้บริการใน
9
ประเทศ


ภาพรวม

สำหรับตลาดในประเทศไทย บริษัท ซันซีปเอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ร่วมทุนระหว่างกลุ่มเวิ้ง และกลุ่ม ซันซีป ซึ่งให้บริการดังต่อไปนี้: สัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA), วิศวกรรม, การจัดหาและก่อสร้าง (EPC) และบริการการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M).

ด้วยกระแสของโครงการที่มั่นคงรวมถึงระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (PV) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี บริษัท ซันซีป (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาล 2019 (AEDP) โดยการส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของเรา ด้วยการเพิ่มการพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่น.

โครงการของเรา


บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด

ขนาดระบบ: ประมาณ 600 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสูงสุด (kWp)
สถานที่: ปทุมธานี