เชิงพาณิชย์

EDPR APAC เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสะอาดระดับแนวหน้าของสิงคโปร์ เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีต้นทุน (Solar PPA) วิศวกรรม และอื่นๆ

EDPR APAC เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นสะอาดระดับแนวหน้าของสิงคโปร์ เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่มีต้นทุน (Solar PPA) วิศวกรรม และอื่นๆ