ថាមពលស្អាតតម្លៃសមរម្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា

../images/home/icons/icon_solarpanel.svg

ច្រើនជាង
1 GWp
គម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យនៅអាស៊ី

../images/home/icons/icon_building.svg

អគារជាង
3000
នៅសិង្ហបុរី

../images/home/icons/icon_countries.svg

ដំណើរការនៅក្នុង
9
ប្រទេស


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា Sunseap (Asset) Cambodia Co. Ltd គឺជាអជីវកម្មរួមគ្នារវាង Schnei Tech Co. Ltd និង EDPR APAC ដែលផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដូចតទៅនេះ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទិញថាមពលព្រះអាទិត្យ (PPA), វិស្វកម្ម, លទ្ធកម្ម និង សំណង់ (EPC), និង សេវាកម្មប្រតិបត្តិការ និ តំហែទាំ (O&M) ។

ដោយមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពអាចទុកចិត្តបានលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធបណ្តាញថាមពលមូលដ្ឋាន Sunseap (Asset) Cambodia Co. Ltd បានបង្កើត និង ប្រតិបត្តិការគម្រោងថាមពលព្រះអាទិត្យខ្នាតធំដំបូងគេនៅកម្ពុជា ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរក្រុង បាវិត ដែលជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងខេត្តស្វាយរៀង។

រោងចក្រផលិតថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះ ដែលជាគម្រោងអ្នកផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញដោយឯករាជ្យ (IPP) ដែលត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃដោយមានការប្រកួតប្រជែងដំបូងគេរបស់កម្ពុជា អាចបំពេញតាមតម្រូវការថាមពលមូលដ្ឋានប្រហែលមួយភាគបួននៃក្រុងបាវិត ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពអាចទុកចិត្តបានលើការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និង ជួយក្នុងការចែករំលែកសំណុំជំនាញថ្មីៗជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាន។

គម្រោងរបស់យើង


រោងចក្រថាមពលពីពន្លឺព្រះអាទិ

ត្យ ទំហំប្រព័ន្ធ៖: 10,000 KiloWatt-peak (KWp)
ទីតាំង៖: ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង