សូមផ្ញើសំណួរមកកាន់យើង ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។

សូមផ្ញើសំណួរមកកាន់យើង ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។

Enquiries
ទំនាក់ទំនង

image

អាសយដ្ឋានការិយាល័យ

Sunseap (Asset) Cambodia Co. Ltd
#36, 1st Room, 2nd floor,
Village 1, Street 352,
Sangkat Boeung Keng Kang 1,
Khan Chamkamon, Phnom Penh City,
Kingdom of Cambodia

image

សម្រាប់សំណួរទូទៅ

អ៊ីម៉េល៖: customercare@sunseap.edp.com

ឬបំពេញទម្រង់សំណួរខាងលើ យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

image

ម៉ោងធ្វើការ

ចន្ទ ដល់ សុក្រ (9 ព្រឹក ដល់ 6 ល្ងាច)